Helvetia 

Devizni tečaj 1 € = 7,5345 kn

0
Dodajte proizvode za samo 40 € i imat ćete besplatnu dostavu!

Naj >>

Pripreme

Opći uvjeti poslovanja

I. UVODNE ODREDBE 

1.1. Ovim se općim uvjetima poslovanja (u nastavku „OUP“) uređuju uvjeti prema kojima društvo Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Id. Br. 28400658, PDV Br. CZ28400658  (u nastavku „prodavač“) prodaje robu fizičkim osobama, potrošačima kao kupcima (u nastavku „kupci“) osobito, ali ne isključivo, putem tiskanih reklamnih materijala, svojih internetskih stranica www.helvetiadoo.hr, ponuda putem interneta i aktivnog telemarketinga.

1.2. Prodavači mogu u određenim slučajevima (ubrzane pošiljke, potpuni asortiman na zalihi) upotrijebiti usluge nekoga od svojih logističkih partnera za odrađivanje narudžbe. U svakom slučaju prodavač ipak uvijek ima potpunu odgovornost prema korisniku (za izvršavanje narudžbe, kvalitetu proizvoda, moguće reklamacije i sl.).

1.3. Upravitelj domene www.helvetiadoo.hr jest prodavač, a vlasnik domene je Helvetia Direct Marketing d.o.o. Prodavač se služi domenom na temelju licencnog ugovora.

1.4. Potrošačem se smatra kupac – tj. radi se o fizičkoj osobi koja prilikom zaključivanja i izvršavanja prodajnog ugovora s prodavačem ne djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti ni u okviru samostalnog izvođenja posla.

1.5. Predmet ovog OUP-a jest reguliranje međusobnih prava i obveza ugovornih strana, tj. prodavača i kupca, koja proizlaze iz prodajnog ugovora, zaključenoga na jedan od načina navedenih u članku 2.2 OUP-a (u nastavku „kupoprodajni ugovor“).

1.6. Pravni odnosi između prodavača i kupca – potrošača koji nisu izričito regulirani u ovom OUP-u ni u ugovoru koji se sklapa između prodavača i kupca reguliraju se mjerodavnim odredbama hrvatskih zakona.

1.7. OUP je dio kupoprodajnog ugovora. U slučaju bilo kakvih razlika između OUP-a i kupoprodajnog ugovora, prednosti ima tekst kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor sklapa se i sastavlja na hrvatskom jeziku, a na hrvatskom jeziku sastavlja se i OUP.

1.8. Kupci koji naručuju robu preko internetskih stranica www.helvetiadoo.hr slanjem svoje narudžbe izražavaju slaganje s ovim Općim uvjetima poslovanja. Kupci koji naručuju na drugi način uvijek imaju na raspolaganju Opće uvjete poslovanja u skraćenom obliku, a punom tekstu mogu pristupiti na internetskim stranicama www.helvetiadoo.hr, a slanjem svoje narudžbe izražavaju slaganje s ovim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja dio su svakog kupoprodajnog ugovora (narudžbe) između prodavača i kupca.

1.9. Web trgovina kojom prodavatelj upravlja na web stranici www.helvetiadoo.hr sadrži robu koju prodavatelj nudi na prodaju, uključujući sljedeće podatke:

a) naziv proizvoda;

b) fotografije proizvoda; mogu se koristiti i fotografije koje se mogu razlikovati, na primjer u boji pakiranja proizvoda; za sukladnost proizvoda s određenom ponudom uvijek je presudan opis teksta ponude;

c) tekstualni opis ponude;

d) specifikacija proizvoda prema njihovoj primjeni;

e) cijena proizvoda - uvijek se navodi kao konačna cijena s PDV-om te iznomno i troškovima povrata robe, ako se ta roba, zbog svoje prirode, ne može vratiti uobičajenom poštanskim putem. U cijenu robe nisu uračunati troškovi dostave robe do kupca, ako u ponudi nije drugačije navedeno, dok ponuda za prodaju robe i cijena robe ostaje na snazi sve dok je prikazana na web stranici.

1.10. Kupcu je jasno da se za svrhe reguliranja njegova odnosa s prodavačem pravomoćnim smatra tekst OUP-a koji je bio važeći i pravomoćan u trenutku slanja narudžbe. Prodavač ima pravo promijeniti ili dopuniti tekst OUP-a na bilo koji način, ali ne smije mijenjati prava i obveze koje nastanu nakon stupanja na snagu prethodnog teksta OUP-a.

II. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA 

2.1. Dostavljanjem narudžbe kupca prodavaču nastaje ugovorni odnos između prodavača i kupca i sklapa se kupoprodajni ugovor. Ipak, prodavač zadržava vlasničko pravo na robu, tj. kupac postaje vlasnik robe nakon što plati cijenu robe.

2.2. Kupac može izvršiti narudžbu robe na sljedeće načine: 
a) ispunjavanjem kupona za narudžbu i slanjem kupona poštom na adresu prodavača navedenu na reklamnom materijalu, telefaksom na navedeni broj telefaksa ili skenirano kao prilog e-pošte na navedenu adresu e-pošte;
b) ispunjavanjem SMS-a za narudžbu i slanjem na navedeni broj za SMS;
c) ispunjavanjem i slanjem formulara za narudžbu na www.helvetiadoo.hr;
d) putem aktivnog telemarketinga, tj. narudžbom kupca telefonski;
e) na temelju telefonske narudžbe.
f) na drugi način koji je prihvatljiv i za prodavača i za kupca.

2.3. Formular, kupon i SMS za narudžbu sadrže sljedeće podatke i u telefonskoj narudžbi se komuniciraju posebno sljedeći podaci: 
a) specifikacija robe,
b) cijena i način plaćanja kupovne cijene robe,
c) podaci o traženom načinu dostavljanja naručene robe i
d) informacije o troškovima povezanima s isporukom robe.
(u nastavku zajednički „narudžba“).

Temeljem mogućih načina naručivanja robe, narudžba se smatra isporučenom u trenutku isporuke narudžbenice ili isporukom dovršenog SMS-a za narudžbu ili isporukom obrasca za narudžbu na www.helvetiadoo.hr ili realizacijom telefonskog poziva.

2.4. Ako se kupoprodajni ugovor sklapa kroz aktivni telemarketing, prodavač će kupcu navesti osnovne podatke o sebi kao i svrhu poziva.

2.5. U slučaju izvršenja narudžbe slanjem formulara za narudžbu na internetskoj stranici www.helvetiadoo.hr, kupac može prije slanja provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu, s obzirom na mogućnost kupca da utvrdi i ispravi pogreške nastale pri unosu podataka u narudžbu. Prodavač smatra podatke navedene u narudžbi točnima. Prodavač će bez odgode nakon primanja narudžbe potvrditi primitak kupcu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je kupac naveo u narudžbi (u nastavku „elektronička adresa kupca“).

2.6. Prodavač uvijek ima pravo ovisno o tipu narudžbe (količina robe, visina kupovne cijene, očekivani troškovi za transport) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer pisanim putem ili telefonski).

2.7. Kupac ima pravo stornirati narudžbu do vremena slanja robe kupcu, i to elektronički ili telefonski. Storniranje se potvrđuje dostavljanjem informativne poruke e-poštom ili telefonski.

2.8. Sve ponude prodaje robe koje ponudi prodavač na bilo koji način nisu obvezujuće i prodavač nema obvezu sklopiti kupoprodajni ugovor za takvu robu.

2.9. Internetsko sučelje trgovine prodavača sadrži informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe. Podaci o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedeni na web stranici trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriju Republike Hrvatske.

2.10. Kupac pristaje na upotrebu komunikacijskih sredstava na daljinu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima pri upotrebi komunikacijskih sredstava na daljinu ovisno o sklapanju kupoprodajnog ugovora (troškovi za internetsku vezu, troškovi za telefonski poziv) snosi sam kupac.

2.11. Prodavač čuva kupoprodajni ugovor u elektroničkom obliku. Kupac ima pravo zatražiti kopiju kupoprodajnog ugovora (ili zapis telefonskog poziva narudžbe) od prodavača, koji ima obvezu predati kopiju ili zapis za 30 dana od predavanja takvog zahtjeva. 

2.12. Prodavatelj zadržava pravo isporuke robe kupcu u bilo kojoj boji s kojom se kupac slaže.

2.13. Obzirom na članak 2.8 Općih uvjeta, prodavač ima pravo otkazati narudžbu u slučaju da robe nema na skladištu ili prodavač iz drugih razloga ne može ispuniti obveze iz kupoprodajnog ugovora. Prodavač je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti kupca o takvoj činjenici i vratiti već plaćeni iznos narudžbe.

2.14. Pritužbe kupca rješava prodavač putem elektroničke adrese info.hr@helvetia-dm.com. Informacije o rješavanju reklamacije kupca prodavač će poslati na e-adresu kupca.

III. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

3.1. Kupovna cijena svake vrste robe uvijek je završna i jasno pridružena svakoj vrsti robe u ponudi prodavača. Kupovna cijena vrijedi do rasprodaje zalihe, ako raspoloživost neke vrste robe po određenoj cijeni nije ograničena na drugi način.

3.2. Ispunjavanjem i slanjem narudžbe (ili telefonskom narudžbom) kupac izričito pristaje na navedenu cijenu. U slučaju telefonske narudžbe kupac izražava slaganje s navedenom cijenom u okviru poziva.

3.3. Zajedno s kupovnom cijenom kupac ima obvezu platiti prodavaču i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u dogovorenom iznosu. Ako se drugačije izričito ne navede, i troškovi povezani s isporukom robe smatraju se u nastavku kupovnom cijenom.

3.4. Uz svaku pošiljku prilaže se uplatnica za kupovnu cijenu robe koju kupac treba platiti do navedenoga datuma dospijeća na račun društva Helvetia Direct Marketing d.o.o., koje prima i obrađuje uplate od hrvatskih korisnika u korist prodavača (Helvetia Direct Marketing s.r.o.).

3.5. Ako kupac za plaćanje robe ne upotrijebi prethodno ispunjenu poštansku uplatnicu priloženu pošiljci i odabere drugi način plaćanja (npr. bankovnim prijenosom), kupac ima odgovornost upotrijebiti ispravne podatke za plaćanje, tj. navesti ispravan iznos, identifikaciju uplate i bankovnu vezu. Prodavač nije odgovoran za moguću štetu kupcu u slučaju da kupac pri prijenosu plaćanja navede neispravne podatke za plaćanje.

3.6. U slučaju da kupac kasni s plaćanjem, prodavač će ga na tu činjenicu upozoriti opomenom. U slučaju da za rješavanje potraživanja ne bude dovoljno ni slanje pete opomene, prodavač zadržava pravo predati nenaplaćeno potraživanje jednome od društava koje se profesionalno bavi naplatom potraživanja.

3.7. Prodavač zadržava pravo na tiskarske pogreške u reklamnom materijalu i na internetu.

3.8. Ako je to predviđeno općenito zakonskim propisima ili na zahtjev kupca, prodavač će izdati kupcu račun, vezan uz plaćanje izvršeno na temelju kupoprodajnog ugovora. Račun će se dostavit zajedno s robom ili elektroničkim putem na e-mail kupca. Prodavač je obveznik poreza na dodanu vrijednost.

3.9. Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.

3.10. Roba ostaje sve do potpunog plaćanja i preuzimanja imovinom prodavača, ali rizik od oštećenja predmeta prelazi preuzimanjem robe na kupca.

IV. ISPORUKA ROBE

4.1. Prodavač isporučuje robu kupcu na adresu koju navede kupac preko Hrvatske pošte ili drugog ovlaštenog dostavljača. U slučaju narudžbe iz kataloga roba se kupcu isporučuje obično od jednog do dva tjedna nakon primanja narudžbe. U slučaju narudžbe uz redovito slanje prva se pošiljka kupcu isporučuje od 1 do 3 tjedna nakon primanja njegove narudžbe, a zatim prodavač kupcu šalje redovite pošiljke svaka tri tjedna sve do trenutka kada kupac raskine ugovor.

4.2. Kupac se obvezuje pružiti potrebnu suradnju pri prijevozu, dostavi i isporuci robe, a posebno navesti punu i ispravnu adresu i biti dostupan za preuzimanje pošiljke. Moguće troškove koje prodavač bude imao kao rezultat kršenja tih obveza kupca (ponovljena isporuka) snosit će kupac.

4.3. U slučaju da se roba isporučuje kupcu preko dostavljača, kupac ima obvezu provjeriti je li pakiranje robe oštećeno i obavijestiti dostavljača o bilo kakvim mogućim oštećenjima. Kupac nema obvezu preuzeti od dostavljača robu s oštećenim pakiranjem koji je dokaz neovlaštenog otvaranja. Kupac potvrđuje cjelovitost pošiljke svojim potpisom na dostavnici s time da se ne može uzeti u obzir kasnija reklamacija koja se tiče oštećenja pakiranja.

V. RASKID UGOVORA

5.1. Kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i to do četrnaest (14) dana od preuzimanja robe ili od dana preuzimanja posljednje isporuke robe u slučaju da se na temelju kupoprodajnog ugovora isporučuje nekoliko vrsta robe ili se roba sastoji od nekoliko dijelova. U slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora redovita isporuka robe, rok od četrnaest (14) dana teče od dana preuzimanja prve isporuke robe.

5.2. Standardni formular za raskid ugovora možete preuzeti na našim internetskim stranicama (www.helvetiadoo.hr/wa), ali njegova upotreba nije obvezna. Pisana izjava o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati ime i prezime kupca, adresu prebivališta, telefonski broj, moguću adresu e-pošte, specifikaciju robe i datum njezine narudžbe i primanja, i mora se poslati na adresu službe za korisnike prodavača e-poštom: info.hr@helvetia-dm.com,, ili poštom: Helvetia Apotheke, P.P. 150, 42000 Varaždin. Ta adresa služi i za vraćanje robe. Po primitku raskida ugovora prodavač potvrđuje njegovo prihvaćanje čim prije i zatim kontaktira s kupcem kako bi se dogovorili o daljnjem postupku. Za ubrzavanje i pojednostavljenje cijelog postupka preporučujemo da raskinete ugovor pozivom na telefonski broj naše službe za korisnike: 042 408 608 (od pon. do pet. 8:00 – 17:00).5.3. Kupcu je jasno da između ostaloga ne može raskinuti kupoprodajni ugovor o isporuci robe koja je prilagođena prema željama kupca ili za njegovu osobu, kupoprodajni ugovor o isporuci robe koja se brzo kvari kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno izmiješala s drugom robom, i kupoprodajni ugovor o isporuci robe u zatvorenom pakiranju, koju je potrošač izvadio iz pakiranja i koja se zbog higijenskih razloga ne može vratiti.

5.4. U slučaju raskida ugovora kupoprodajni ugovor se od početka raskida, s time da je kupac obvezan poslati ili predati robu prodavaču najkasnije do četrnaest (14) dana od raskida ugovora. Rok se smatra ispunjenim ako je kupac poslao robu natrag prije isteka 14 dana. Raskine li kupac kupoprodajni ugovor, kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe prodavaču, čak i u slučaju kada se roba ne može vratiti zbog svoje prirode uobičajenim poštanskim putem. Roba se treba vratiti prodavaču neoštećena i nepotrošena i, ako je to moguće, u originalnom pakiranju. Kupac ne može izvršiti povrat proizvoda na način da prodavač plaća trošak poštarine kod preuzimanja. U slućaju da kupac izvrši povrat na taj način, prodavač zadržava pravo da odbije primitak takve pošiljke. Ukoliko kupac ima potraživanje za već plaćeni, a vraćeni proizvod prodavač ima pravo umanjiti iznos sredstava koje će vratiti kupcu, za iznos poštarine koju je prodavač platio prilikom preuzimanja.

5.5. U roku od četrnaest (14) dana od vraćanja robe kupac daje pravo prodavaču da pregleda vraćenu robu, posebno kako bi utvrdio je li vraćena roba oštećena, potrošena ili djelomično iskorištena. Ako je roba koju je vratio kupac oštećena, potrošena ili djelomično iskorištena i tako dođe do smanjenja vrijednosti robe, prodavač dobiva pravo potraživati naknadu nastale štete od kupca, ako do smanjenja vrijednosti robe dođe kao rezultat rukovanja s robom na način drugačiji od potrebnoga rukovanja s obzirom na njezinu prirodu i osobine. Prodavač ima pravo jednostrano obračunati potraživanje za plaćanje nastale štete naspram potraživanja kupca za vraćanje kupovne cijene.

5.6. Raskine li kupac ugovor, prodavač ima obvezu čim prije vratiti sva novčana sredstva, uključujući troškove za isporuku, koje je od kupca primio na osnovu kupoprodajnog ugovora, najkasnije do četrnaest dana od raskida ugovora. Prodavač će vratiti kupcu novčana sredstva prijenosom na bankovni račun. U slučaju da kupac plati robu drugačije od prijenosa na bankovni račun i ne pristaje na vraćanje novčanih sredstava prijenosom na račun, u obavijesti o raskidu ugovora navest će da želi slanje novčanih sredstava na isti način na koji je platio robu. Ako kupac nije izabrao najjeftiniji način isporuke robe koji je ponudio prodavač, prodavač će kupcu vratiti troškove za isporuku robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke robe.

5.7. Kupac će u obavijesti o raskidu kupoprodajnog ugovora navesti broj bankovnog računa na koji će mu se vratiti kupovna cijena. U slučaju da kupac ne pristaje na prijenos novčanih sredstava na bankovni račun, navest će tu činjenicu u obavijesti o raskidu kupoprodajnog ugovora zajedno s adresom na koju će se kupovna cijena vratiti u obliku uplatnice. Za povrat kupovne cijene uplatnicom naplaćuje se naknada prema cjeniku Hrvatske pošte, stoga će prodavač kupcu vratiti novčana sredstva umanjena za iznos koji odgovara toj naknadi.

5.8. Raskine li kupac kupoprodajni ugovor, prodavač nema obvezu vratiti primljena novčana sredstva kupcu prije nego što kupac prodavaču ne preda robu ni prije nego što ne dokaže, da je prodavač poslao robu.

5.9. Kupac odgovora prodavaču samo za smanjenje vrijednosti robe do kojega dođe kao rezultat rukovanja s robom na način drugačiji od potrebnoga rukovanja s obzirom na njezinu prirodu i osobine. Ako dakle protivno prethodnoj rečenici vraćena roba bude oštećena, potrošena ili djelomično iskorištena, prodavač dobiva pravo potraživati naknadu nastale štete od kupca. Prodavač ima pravo jednostrano obračunati potraživanje za plaćanje nastale štete naspram potraživanja kupca za vraćanje kupovne cijene.

5.10. U slučaju prekida redovitog slanja kupac bi se trebao javiti prodavaču na telefonski broj 042 408 608 (od pon. do pet.: 8 – 17 sati) kako bi zatražio nove informacije o stanju pošiljki. Može upotrijebiti i adresu e-pošte ili poštansku adresu koje su navedene u odjeljku Kontakti. Uvjeti za redovito slanje robe navedeni su na internetskoj stranici www.helvetiadoo.hr/redovite-isporuke/.

5.11. Kako bi se isključila svaka sumnja, određuje se da točka 5.9 ovog OUP-a ima prednost pred točkom 6.7 ovog OUP-a.

VI. ODGOVORNOST ZA POGREŠKE 

6.1. Prodavač je odgovoran kupcu da roba pri preuzimanju nema pogrešaka. Posebno je prodavač odgovoran kupcu da u vrijeme kada kupac preuzima robu,
a) roba ima osobine koje su strane dogovorile, a ako dogovor ne postoji, roba ima osobine koje je prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju reklama robe,
b) roba odgovora svrsi za koju je prodavač nudi ili za koju se roba te vrste obično upotrebljava,
c) roba odgovara kvaliteti ili verziji dogovorenog uzorka ili predloška, ako su kvaliteta ili verzija određene prema dogovorenom uzorku ili predlošku,
d) roba je odgovarajuće količine, mjere ili težine i
e) roba odgovora zahtjevima pravnih propisa.

6.2. Pravo kupca zbog neispravne izvedbe predstavlja pogreška koju je roba imala pri prijelazu rizika od oštećenja na kupca (preuzimanje robe), čak i ako se pojavi kasnije. Pravo kupca utvrđuje se i pogreškom koja se pojavi kasnije, a koju je prodavač prouzročio povredom svojih obveza. Ako se pogreška pojavi tijekom šest mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba bila pokvarena još pri preuzimanju.

6.3. Ako je neispravna izvedba značajno kršenje ugovora, kupac ima pravo:
a) na uklanjanje pogreške isporukom nove robe bez pogreške ili isporukom robe koja nedostaje,
b) na uklanjanje pogreške popravljanjem robe,
c) na prikladan popust kupovne cijene robe, ili
d) na raskid ugovora.

6.4. Kupac će obavijestiti prodavača o pravu koje je izabrao pri slanju obavijesti o pogrešci ili što prije nakon obavijesti o pogrešci. Kupac ne može promijeniti učinjeni izbor bez pristanka prodavača; to ne vrijedi ako je kupac tražio popravak robe za koju se odredi da je nije moguće popraviti. Ako prodavač ne ukloni pogreške u prikladnom roku ili ako obavijesti kupca da neće ukloniti pogreške, kupac može zatražiti umjesto uklanjanja pogreške prikladan popust kupovne cijene ili može raskinuti ugovor. Ako kupac ne odabere svoje pravo na vrijeme, ima prava prema točki 6.5.

6.5. Ako je neispravna izvedba značajno kršenje ugovora, kupac ima pravo na uklanjanje pogreške ili na prikladan popust kupovne cijene. Sve dok kupac ne iskoristi pravo na popust kupovne cijene ili ne raskine ugovor, prodavač može isporučiti dio koji nedostaje ili ukloniti pravnu pogrešku. Ostale pogreške prodavač može ukloniti prema vlastitom izboru popravkom robe ili isporukom novih predmeta; izbor ne smije kupcu uzrokovati neprikladne troškove. Ako prodavač ne ukloni pogrešku robe na vrijeme ili ako odbije ukloniti pogrešku predmeta, kupac može zatražiti popust kupovne cijene ili može raskinuti ugovor. Kupac ne može promijeniti učinjeni izbor bez pristanka prodavača.

6.6. Pri isporuci nove robe kupac će vratiti prodavaču o njegovu trošku robu koja je originalno isporučena, ako se drugačije ne dogovore.

6.7. Kupac ne može raskinuti ugovor ni zatražiti isporuku nove robe ako robu ne može vratiti u onom stanju u kojem ju je primio. To ne vrijedi,
a) ako je došlo do promjene stanja kao rezultat inspekcije radi utvrđivanja pogreške robe,
b) ako je kupac upotrijebio robu još prije otkrivanja pogreške,
c) ako kupac nije mogao vratiti robu u nepromijenjenom stanju djelovanjem ili propustom, ili
d) ako je kupac prodao robu prije otkrivanja pogreške, ako je robu potrošio ili je promijenio robu u uobičajenoj uporabi; ako samo djelomično kupac vraća prodavaču što se može vratiti, i preda prodavaču naknadu do iznosa do kojega je imao koristi od robe.

6.8. Ako roba nema osobine određene u točki 6.1, kupac može zatražiti isporuku nove robe bez pogrešaka, ako to nije s obzirom na prirodu pogreške neprikladno, ali ako se pogreška odnosi samo na dijelove robe, kupac može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može raskinuti ugovor. Međutim, ako je to s obzirom na prirodu pogreške nesrazmjerno, osobito ako se pogrešku može otkloniti što prije, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje pogreške.

6.9. Kupac ima pravo na isporuku nove robe ili na zamjenu dijelova i u slučaju pogreške koja se može ukloniti ako ne može ispravno upotrijebiti robu zbog ponovljenih grešaka nakon popravka ili zbog većeg broja pogrešaka. U tom slučaju kupac ima pravo i raskinuti ugovor.

6.10. Ako kupac ne raskine ugovor ili ako ne iskoristi pravo na isporuku nove robe bez pogrešaka, na zamjenu dijelova robe ili na popravak robe, može zatražiti prikladan popust. Kupac ima pravo na prikladan popust i u slučaju da mu prodavač ne može isporučiti novu robu bez pogrešaka, zamijeniti dio robe ili popraviti robu, kao i u slučaju da prodavač ne ispravi pogrešku u prikladnom razdoblju ili da ispravljanje pogreške predstavlja znatne poteškoće potrošaču.

6.11. Kupac smije iskoristiti svoje pravo zbog pogreške koja se pojavi na robi u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca nakon preuzimanja. Ako se na prodavanoj robi, na pakiranju, na uputama priloženima robi ili u reklami u skladi s drugim pravnim propisima navodi razdoblje nakon kojega se roba može upotrijebiti, smatra se da će roba biti prikladna za normalnu uporabu u određenom vremenskom razdoblju ili da će zadržati uobičajene osobine (jamstvo kvalitete).

6.12. Jamstveni rok teče od dostave robe kupcu; ako se roba pošalje prema kupoprodajnom ugovoru, rok teče od dolaska robe do mjesta određenoga u narudžbi.

6.13. Otkrije li kupac pri preuzimanju robe pogreške, mora o tome uvijek obavijestiti prodavača pisanim putem preporučenom pošiljkom ili elektronički na adresu e-pošte prodavača čim prije, a najkasnije do 3 dana od preuzimanja robe.

6.14. Ako to zatraži kupac, prodavač će mu pisanim putem potvrditi do koje mjere i koliko dugo traju njegove obveze u slučaju neispravne izvedbe. U potvrdi treba navesti i svoje ime, sjedište i identifikacijske podatke, a po potrebi i daljnje podatke potrebne za određivanje svoga identiteta. Ako kupac iskoristi svoje pravo zbog neispravne izvedbe, druga će strana potvrditi pisanim putem kada je iskoristio pravo, kao i izvođenje popravka i razdoblje njegova trajanja.

6.15. Pri vraćanju narudžbe roba se obavezno mora dobro i ispravno zapakirati. Ako se roba ošteti pri prijevozu natrag pošiljatelju, reklamacija / raskid ugovora ne moraju se priznati u punome iznosu.

6.16. O izvršavanju reklamacije se kupca obavještava elektronički, telefonski ili pisanim putem u roku do 30 dana od primitka.

VII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.1. Kupac na temelju narudžbe robe daje svoje osobne podatke prodavaču. Prema članku 4. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u nastavku „uredba GDPR”) osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (korisnik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Voditelj je obrade pruženih osobnih podataka prodavač, koji prikuplja osobne podatke, rukuje njima i snosi odgovornost za njihovu ispravnu i zakonitu obradu.
U svrhu sklapanja i ispunjavanja kupoprodajnog ugovora, kupac prodavaču daje podatke o svojem imenu, prebivalištu, telefonskom broju i adresu e-pošte (u nastavku „Osobni podaci”). Ime kupca i adresa njegova prebivališta daju se u svrhu sklapanja kupoprodajnog ugovora, isporuke robe i izdavanja računovodstvenog dokumenta. Telefonski broj i adresa e-pošte daju se u svrhu kontaktiranja s kupcem iz razloga podnošenja informacija o realizaciji kupoprodajnog ugovora. Obrada osobnih podataka kupca u te svrhe u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (b) Uredbe ne podliježe privoli od strane kupca jer je njihova obrada nužna za ispunjavanje ugovora s kupcem.

7.2. Osim obrade osobnih podataka u svrhu izvršenja narudžbe i ispunjenja svojih obveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između prodavača i kupca, sa strane prodavača dolazi do korištenja osobnih podataka, posebno imena, prezimena, adrese, telefonskog broja i adrese e-pošte u svrhe marketinga – u svrhu ponude proizvoda i usluga svojih i tuđih društava, uključujući slanje informacija o organiziranim akcijama, proizvodnim i drugim aktivnostima, kao i slanje poslovnih obavijesti putem elektroničkih uređaja u skladu s važećim hrvatskim zakonima.

Privolu za obradu Osobnih podataka za marketinšku upotrebu kupac daje posebno i to na temelju telefonskog poziva od strane prodavača ili kupca ili putem internetskog sučelja prodavača, poslane e-pošte, SMS-a ili pisma. Informacije u smislu članka 12. uredbe GDPR kupcu su dostupne na stranici www.helvetiadoo.hr/ou ili putem e-pošte na adresu koju kupac u te svrhe daje prodavaču tijekom telefonskog poziva ili s koje je kupac poslao privolu za obradu Osobnih podataka.

7.3. Prodavač izjavljuje da su svi Osobni podaci povjerljivi, i da će se upotrebljavati samo za ostvarenje ispunjenja ugovora s korisnikom i marketinških akcija te neće na drugi način biti objavljeni, pruženi trećoj osobi i sl. s iznimkom potrebe naplate potraživanja prodavača pravnim putem zbog obrane njegovih prava i legitimnih interesa i s iznimkom predavanja Osobnih podataka izvršitelju obrade osobnih podataka u svrhu osiguranja dostave robe i platnog odnosa ili u svrhu osiguranja marketinških akcija, ako je za takvo korištenje Osobnih podataka kupac dao privolu, i to društvima koja između ostaloga uključuju: Jan Pavel, Ing. Václav Kovalčík, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, Difference Makers s.r.o., salesforce.com EMEA Limited, blue-infinity s.r.o., ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Nevven a.s., CEI Zagreb d.o.o., Line Directa d.o.o., Crodima d.o.o., Adastra Zagreb d.o.o., Meritus plus d.o.o., Arcus Net d.o.o., Hrvatska pošta d.d. Podaci koje prodavač pruža izvršitelju obrade obrađivat će se isključivo prema uputama prodavača i na temelju ugovora sklopljenog u skladu s člankom 28 uredbe GDPR. Detaljne informacije o izvršiteljima obrade, tj. kome su osobni podaci bili predani, prodavač će priopćiti kupcu na temelju zahtjeva poslanoga na adresu e-pošte info.hr@helvetia-dm.com.
Osobni podaci obrađuju se na području Europske unije i to putem prethodno navedenih izvršitelja obrade.
Svi će se sudionici ponašati tako da prava kupca ne budu oštećena, osobito pravo zaštite ljudskog dostojanstva, te će paziti na zaštitu od neovlaštene intervencije u privatni i osobni život kupca. Osobni podaci koje kupac dobrovoljno pruža prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa zakonom o zaštiti osobnih podataka, u važećem tekstu na snazi i u skladu s uredbom GDPR.

7.4. Kupac se slaže sa spremanjem tzv. kolačića na njegovo računalo. U slučaju da je na internetskoj stranici moguće provesti kupovinu i ispuniti obveze prodavača iz kupoprodajnog ugovora bez spremanja tzv. kolačića na računalo kupca, kupac može bilo kada povući privolu prema prethodnoj rečenici.

7.5. Kupac može bilo kada povući svoju privolu za obradu Osobnih podataka i to za bilo koju od prethodno navedenih svrha. Za najbrže moguće ostvarenje zahtjeva za povlačenje privole, kupac privolu mora povući na neki od sljedećih načina:
a) pisano na poštansku adresu službe za korisnike: Helvetia Apotheke, P.P. 150, 42000 Varaždin;
b) e-poštom na adresu: info.hr@helvetia-dm.com;
c) telefonski na broj: 042 408 608

7.6. Kupac ima pravo dobiti potvrdu jesu li Osobni podaci obrađivani, a ako jesu, ima pravo dobiti pristup tim Osobnim podacima; ima pravo zatražiti ispravak netočnih Osobnih podataka, ili pravo na uklanjanje stanja koje nije u skladu s njegovim zahtjevima (blokiranje, dopuna, brisanje Osobnih podataka i dr.). U slučaju nezadovoljstva s postupanjem prodavača ili sumnje u pridržavanje zakona u području zaštite Osobnih podataka, kupac ima pravo obratiti se izravno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Time nisu povrijeđena daljnja prava kupca koja proizlaze iz zakona o zaštiti osobnih podataka u važećem tekstu i prava kupca koja proizlaze iz uredbe GDPR.
Detaljne informacije o mogućnosti ostvarivanja ovih potraživanja prodavač je spreman na zahtjev kupca priopćiti u pisanom obliku.

7.7. Osobni će se podaci čuvati najdulje 5 godina od trenutka njihova pružanja i to zbog njihove potrebe u slučaju da kupac prijavi pogrešku (reklamacija) u roku ograničenja od 3 godine s rezervom od 2 godine, u slučaju da kupac preda sudsku žalbu na prodavača ili otvori postupak kod Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

7.8. Nadzor nad područjem zaštite osobnih podataka vrši Agencija za zaštitu osobnih podataka. Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u ograničenom opsegu vrši između ostaloga nadzor nad pridržavanjem zakona o zaštiti potrošača, u obliku kasnijih propisa.

VIII. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPORA 

8.1. Svaki kupac – potrošač ima pravo na izvansudsko rješavanje potrošačkog spora nastaloga zbog kupoprodajnog ugovora sklopljenoga s prodavačem (u nastavku „spor“).

8.2. Nadležno tijelo za rješavanje spora jest Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, internetska adresa je www.mingo.hr. Platformu za rješavanje sporova na mreži koja se nalazi na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr moguće je upotrijebiti za rješavanje sporova između prodavača i kupca prema kupoprodajnom ugovoru. 
Prije nego što se pristupi izvansudskom rješavanju spora, prodavač preporučuje kupcu da najprije upotrijebi kontakte za prodavača kako bi se riješila nastala situacija, ili da se u slučaju nezadovoljstva s rješenjem izravno obrati pravobranitelju društva (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.3. Izvansudsko rješavanje spora pokreće se na zahtjev korisnika, koji ima pravo podnijeti zahtjev najkasnije u roku od 1 godine od dana kada prvi put ostvaruje svoje pravo koje je predmet spora.

8.4. Daljnje informacije o pojedinostima zahtjeva za pokretanje spora i načinu na koji se spor provodi navedene su u zakonu o zaštiti potrošača.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Ovaj OUP važeći je i pravomoćan od dana 1. 7. 2021.

9.2. Prodavač zadržava pravo mijenjati i dopunjavati ove Opće uvjete poslovanja. Moguće promjene i dopune Općih uvjeta poslovanja ne odnose se na ranije sklopljene kupoprodajne ugovore.
 
 

  © 2010-2023 Helvetia Apotheke